06-12465777 / 06-20408328 info@volvotours.nl
06-12465777 / 06-20408328 info@volvotours.nl

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Volvo Tours

De algemene voorwaarden hierna genoemd zijn van toepassing op alle evenement en / of roadtrips die door Volvo Tours worden georganiseerd.

Artikel 1: Definities

1.1. Partijen zijn Volvo Tours en deelnemer samen.

1.2. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tussen partijen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, boekingen en tours..

2.2. Het afwijken van deze voorwaarden is alleen mogelijk wanneer beide partijen dit samen hebben kortgesloten.

Artikel 3: Overeenkomst en aanbod

3.1. Als Volvo Tours door onvoorziene omstandigheden de route moet veranderen zal dit bijtijds worden aangegeven. Hier is Volvo Tours niet voor aansprakelijk.

Artikel 4: Betaling

4.1. De betaling na bestelling zal binnen 5 dagen volledig betaald moeten zijn.

4.2. Wanneer de betaling niet op tijd binnen is kan er uitsluiting van de drive worden toegepast.

Artikel 5: Verplichtingen van de deelnemer

5.1. De bestuurder dient de wettelijke documenten bij zich te hebben tijdens de Tour, denk hierbij aan een rijbewijs, verzekeringsbewijs, kentekenbewijs en of een ID/Passport. Indien de bestuurder niet de opgegeven documenten niet kan aantonen is Volvo Tours gerechtigd om de deelnemer uit te sluiten voor de tour en zijn de kosten voor de deelnemer zelf.

5.2. De deelnemer zal alle instructies op moeten volgen die de organisatoren van Volvo Tours opgeven om de tour zo goed mogelijk te laten verlopen.

Artikel 6: Organisatie en programma

6.1. Volvo Tours zal altijd opzoek gaan naar een passende oplossing om de tour alsnog te hervatten als er een probleem is in het schema of door omstandigheden dat de tour niet voltooid kan worden. Er geldt daarbij geen recht op restitutie van de gelden.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1. Deelname aan Volvo Tours zijn volledig voor zijn/haar eigen risico. Het risico op beschadigde en/of gestolen artikelen, schade aan anderen en/of andere calamiteiten zijn eveneens toebedeeld aan de deelnemer.

7.2. Een deelname aan Volvo Tours is enkel mogelijk als de bestuurder een geldige W.A. Verzekering heeft. Volvo Tours is op geen enkele mogelijkheid aansprakelijk voor eventuele schade en/of gestolen goederen.

Artikel 8: Beeldmateriaal

8.1. Volvo Tours zal op het evenement beeldmateriaal verzamelen en deze plaatsen op diverse kanalen. De deelnemers worden gepubliceerd.

8.2 Foto’s gepubliceerd op deze site zijn beschermd door copyrights. Gebruik van deze foto’s voor commerciële doeleinden, anders dan door VolvoTours is niet toegestaan.
Tevens is het verwijderen van het watermerk verboden. Op het ongeoorloofd/zonder toestemming plaatsen rust een boete van €1000,- per foto per dag. Uitgesloten op dit artikel zijn deelnemers van de door VolvoTours georganiseerde tour voor privé gebruik op social media, onder vermelding van VolvoTours én de betreffende fotograaf.

Artikel 9: Stickers

9.1. Volvo Tours is gerechtigd om een sticker van de tour aan de deelnemer aan te leveren dan wel te plaatsen. Echter is het niet verplicht om de sticker te plaatsen echter zullen we dit wel fijn vinden. Eventuele schade door de sticker kan niet worden verhaald op Volvo Tours.

Artikel 10: Ontbinding

10.1. Volvo Tours heeft het recht om het evenement te stoppen en of op te schorten als er onvoldoende aanmeldingen zijn, dit zullen wij echter binnen 4 weken laten weten.

Artikel 11: Annulering

11.1. Annulering door de deelname voor een evenement kan kosteloos tot 30 dagen voor aanvang geannuleerd te worden, wij als Volvo Tours zullen binnen 10 werkdagen het bedrag terug storten.

11.2. Annulering door deelnemer voor het evenement dat korter dan 30 dagen voor aanvang zal er 50% annulering kosten inrekening gebracht worden.

11.3.Annulering door de deelnemer 7 dagen of minder voor aanvang van het evenement. In dit geval zal door Volvo Tours 100% van het inschrijfgeld ingehouden worden. De deelnemer heeft op dat moment geen recht meer op een terugbetaling van het inschrijfgeld of een deel hiervan. Bij aanmelding van het evenement zal de deelnemer akkoord gaan met de voorwaarden.

11.4. Annuleren is uitsluitend mogelijk per e-mail. U krijgt binnen 5 werkdagen hiervan een bevestiging

× Hoe kunnen wij je helpen?